Vừa nghe điện thoại khách vừa địt nhau với anh Tây